Review
優惠
1 month ago | 18030 views

入油折扣攻略: 加德士篇

只要附合以下條件 ,平油入油折扣高達4.44 貴油入油折扣高達$4.70 (平油以$16.69及貴油$17.83計算)。 首先平油以今天7月30日油價$16.69計算 1. Caltex再賞卡平日減0.9 加 Caltex優惠卷, 每入$400送$50(約3Litre正價平油). 即是每$400可以入25.33Litre +3Litre, 總共28.33Litre。 2.Caltex Autotoll再賞錢計畫, 加德士再賞咭客戶連結Autotoll手機App的再賞錢計畫, 入油消費每30元可換取1分,每分價值1元,可兌換快易通行政費、隧道費回贈及油券等。 即$400回贈$13隧道費。 3. 恆生信用卡每月累積入夠$800 回贈$80 Cash Dollar, 每月上限回贈$480 (有效期至年底) 即是只要你每個月入多過$800油就可以得到回贈, 而每次$400油回贈$40。 合計($400-$13-$40)/28.33Litre = $12.25/公升 原價16.69-12.25 = 4.44, 每公升平左$4.44。 以貴油$17.83/Litre 計算的話,每公升平左$4.70。
如果閣下沒有 Caltex 優惠卷, 可以等待特定日子減2.2(特定日子減2.2不能與優惠卷共用)。 在減2.2的時候, 連同以上的回贈去計算, 平油最高減$4.11, 貴油最高減$4.28! (特定日子減2.2大約每兩個星期一次, 多數發生在星期六) 唔想錯過下一次減$2.2的優惠日, 可以下載我們的手機App GoCar2, 當我們知道特定日子時會把訊息推送給我們的用戶知道。 以上資料僅供參考, 各項優惠受條款約束,詳情請向以下機構查詢: 1. Caltex Autotoll 再賞錢計畫 2. 恆生信用卡加油激賞點 3. Caltex再賞卡
GoCar2 二手車買賣區, 28car以外的好選擇! 更多GoCar2汽車資訊!

可以填寫200 個字。

Post 留言
下載 GoCar2 手機APP 獲得更佳體驗!
ios app
android app
Back to top