GoCar2 / Kia / K2500
K2500
HKD 128000
K2500
HKD 128000

2015尾 0首車 鐵斗 行左一萬二公里 全程返廠保養 內外新淨 車爽好力 合各行業用 牌費至12月 元朗睇 多部 有意约睇可whatsapp或誠電TEL:97902449 Simon

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!