GoCar2 / Audi / A5
Audi A5 45 TFSI Quattro Sportback
HKD 470000
Audi A5 45 TFSI Quattro Sportback
HKD 470000

0首、藍色、天窗、泊車感應、Keyless、內外新淨。

17年造,18年出車,6000公里,日常用絕無中港。
S-Line,45 TFSI Quattro,1,984cc/252hp/370nm,19吋呤,天窗,全原廠。
有興趣請找梁生: 9138 9678

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!