GoCar2 / Nissan / Note
2017Nissan note
HKD 108000
2017Nissan note
HKD 108000
2017 Nissan Note 現款行貨版

2016 年底出廠,2017登記,1298cc
0首,皮籠,7吋pioneer 音響連後拍鏡頭,牌費到19年3月,免匙啟動,泊車感應,Smart Turbo慳油引擎,可以好慳油又可以好夠力!原廠保養至2020年,正常咪數, 家用代步車,現家庭需要想換大車,歡迎試車、車行勿擾, 睇啱可送一年牌費!有意請WhatsApp 96108177

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!