GoCar2 / VW / Touran
2013年福士TOURAN 1.4 TSI 170PS ,電話:91393824 吳奇龍洽
HKD 108000
2013年福士TOURAN 1.4 TSI 170PS ,電話:91393824 吳奇龍洽
HKD 108000

13年製0首行貨、七座、玻璃天幕頂、多功能軑盤+/-波、尾餐桌、頂架、電熱位、合金鈴、內外保養新、見車包合

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!