GoCar2 / 鈴木 / Skywave
Suzuki Skywave AN650
HKD 32888
Suzuki Skywave AN650
HKD 32888
出讓 05 08 Skywave,0字牌簿,行左7萬尾未夠8萬Km,2017年尾已換波箱皮帶,頭避震已換油及油毯,yss 尾避震(有原廠尾避震跟埋),電風擋,電摺鏡,紅色車身金色鈴,狀態非常好,牌費到19年10月。價:$32888. 
港島區睇車,謝謝。

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!