GoCar2 / Alfa / Giulietta
Alfa Romeo Giulietta GT 1.4
HKD 59000
Alfa Romeo Giulietta GT 1.4
HKD 59000
代友放售、女車主女司機、假日車、直版、1400cc、170匹馬力、意大利真皮坐椅;已換消耗品、已換turbo喉、18年米仔PS4新呔、仿碳纖維擾流、原廠雨檔、日本地墊、德國前後車cam。有意PM,非誠勿擾。

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!