GoCar2 / Toyota / Ractis
RACTIS Verso
HKD 100000
RACTIS Verso
HKD 100000
Toyota Ractis Verso 1500CC
1手 黑色 2015年車 全原裝行貨 布座
52000公里 牌費到19年6月 
家庭車只出入用 勤保養 每5千公里換油
耗油量低經濟實惠 平均每公里$1
青衣或沙田睇車 現放10萬 有心可小議
有意請電 或 Whatsapp 97695437 江生
如無人按聽 大家記得留言 必定回覆

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!