GoCar2 / Honda / Stepwgn
本田 Honda STEPWGN 2.4
HKD 41000
本田 Honda STEPWGN 2.4
HKD 41000

2007年 8座位 ,7速+-波, 三字頭, 私讓 少用咪少, 牌費至11月24日, 約行9萬公里 ,天幕頂窗 ,搖控雙電動趟門, 後泊鏡頭 
米黃籠真皮座, 慳油模式, 車身無花, 內外企理, 泊有蓋車位. 馬鞍山睇車

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!