GoCar2 / Nissan / Qashqai
Qashqai Plus
HKD 160000
Qashqai Plus
HKD 160000
2015年, 5座 1997cc 自動AT 行貨0首、頂級版、特大天幕頂、keyless go、藍芽、電椅、電摺鏡、後泊鏡、車企理、心機車、Rays軨、車身包圍、氣氛燈、黑色貼膜(側鏡+尾翼)

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!