GoCar2 / 其他 / ModelS
Tesla 85D
HKD 350000
Tesla 85D
HKD 350000
2015 年 9 月首次登記 醫生車 零首 直版(無碰撞) 哩數少(6000km) 紅色黑色座位
電池保養到 2023 年 9 月 (或 80000 公里) 免費快速 叉電(指定地方) 剛完成汽車年檢(有原廠報告)
原廠 19 吋轆鈴 全天窗 暖氣恆溫頭雙座 有自動駕駛 及泊位程式
隨車附送原廠全新叉電器及電源線

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!