GoCar2 / Toyota /
Chi Yung Wong
HKD 75000
Chi Yung Wong
HKD 75000

2009年,豐田,VOXY ZS 煌版,2000cc,水貨,黑色,O首,7速軚盤+/-波,7+1(8座),绒座椅,包圍,双電趟門,DVD,後視鏡,16呔軨,61006822

可以填寫200 個字。

Post 留言
成為首位留言的用家!